Καλώς ήρθατε στο blog
των ανακαινίσεων...
  • 210.7516.111
  • 210.7516.222
  • 210.7516.722
  • 6977.004 634 cosmo

Τοιχοποιια - Σοβατισματα

Τοιχοποιία - Σοβατίσματα

Τα παλαιότερα χρόνια η τοιχοποιία ήταν ο μοναδικός τρόπος δόμησης μέχρι την εμφάνιση του χάλυβα και του μπετόν. Εκτός από την αισθητική άποψη της κατασκευής της τοιχοποιίας και της λειτουργικότητας στην αρχιτεκτονική διάταξη, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος χρήσης των δομικών υλικών.

Το χτίσιμο τοίχων συμβαίνει στην αρχή μίας οικοδομής ή στα πλαίσια μίας ανακαίνισης. Κατά την ανακαίνιση η δόμηση τοίχων χρησιμεύει στην αλλαγή της διαμόρφωσης του σπιτιού, στο κλείσιμο ενός ανοίγματος (π.χ πόρτας) ή στη δημιουργία ενός νέου χώρου. Τα υλικά δόμησης επιλέγονται με βάση τη χρησιμότητα του τοίχου, την ηχομονωτική ανάγκη, το αισθητικό επιθυμητό αποτέλεσμα κ.α.

   Η anakainisi αναλαμβάνει την δημιουργία κάθε είδους τοιχοποιίας χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά υλικά δόμησης:

   Κατασκευή τοιχοποιίας με τσιμεντόλιθους

♦   Κατασκευή τοιχοποιίας με τούβλα

♦   Κατασκευή με υαλότουβλα

♦   Κατασκευή με alfa block

♦   Κατασκευή με πέτρες

 

-----------------------------------------------------------

Follow anakainisi on social media

        

----------------------------------------------------